Regulamin

K&R CATERING SP. Z O.O..PL

§ 1. DEFINICJE

1. SZCZECINSKICATERING – oznacza firmę K&R Catering SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stefana Lewandowskiego 19/3, 70-237 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 8522664654;

 2. Strona – oznacza zarówno K&R CATERING SP. Z O.O. jak i klienta;

 3. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1025) Kodeks cywilny;

 4.Usługa – oznacza usługę oferowaną przez K&R CATERING SP. Z O.O. obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na adres wskazany przez Klienta do 5 posiłków gotowych do spożycia, w wersji Standard oraz Wege w skład których wchodzą I śniadanie, II drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz bon podarunkowy.

5. Umowa –umowa zawierana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na odległość pomiędzy Klientem a K&R CATERING SP. Z O.O.;

6. Rodzaje usługi – usługa dostępna jest w następujących opcjach:

  • Dieta 1000 kCal (Standard, Wege)
  • Dieta 1200 kCal (Standard, Wege)
  • Dieta 1500 kCal (Standard, Wege)
  • Dieta 1800 kCal (Standard, Wege)
  • Dieta 2000 kCal (Standard, Wege)
  • Dieta 2500 kCal (Sport)
  • Dieta 3000 kCal (Sport)
  • Dieta 4000 kCal (Sport)
  • Bon podarunkowy

 7. Adres – oznacza dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, pod który K&R CATERING SP. Z O.O. będzie dostarczał usługi, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu;

8. szczecinskicatering.pl – oznacza serwis internetowy prowadzony przez K&R CATERING SP. Z O.O., dostępny pod adresem elektroniczny szczecinskicatering.pl  za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie na wykonanie usługi;

9. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

10. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia lub zamierza je złożyć;

11. Formularz zamówienia – formularz dostępny na szczecinskicatering.pl umożliwiający dokonanie zamówienia;

12. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez K&R CATERING SP. Z O.O. dostępny na stronie internetowej;

13. Zamówienia – zamówienie na realizację usługi przez K&R CATERING SP. Z O.O., złożone przez Klienta w dowolny, wybrany przez niego sposób, zgodnie
z regulaminem;

14. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

15. Teren dostawy – oznacza obszar administracyjny Bartoszewo, Bezrzecze, Dobra, Dołuje, Mierzyn, Pilchowo, Police, Przecław, Przęsocin, Skarbimierzyce, Szczecin, Wołczkowo, Tanowo i Tatynia. oraz inne miejscowości zaakceptowane przez K&R CATERING SP. Z O.O. w trakcie przyjmowania zlecenia, na terenie których odbywa się dostawa usługi.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług cateringu dietetycznego świadczonych przez K&R CATERING SP. Z O.O.;

2. Klient korzystający z usług K&R CATERING SP. Z O.O. zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, a składając zamówienie dokonuje automatycznej akceptacji jego treści;

3. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w formie elektronicznej w każdym czasie (zamieszczony jest na szczecinskicatering.pl);

4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez K&R CATERING SP. Z O.O. danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez K&R CATERING SP. Z O.O. określone zostały w zakładce RODO – INFORMACJE, serwisu internetowego szczecinskicatering.pl ;

5. Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto uwzględniającymi 8 % VAT.

§ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CATERINGU DIETETYCZNEGO K&R CATERING SP. Z O.O.

1. Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny. Jednodniowy zestaw obejmuje do 5 posiłków, w zależności od zamówienia – dieta 1000 kcal, dieta 1200 kcal, dieta 1500 kcal, dieta 1800 kcal i dieta 2000 kcal, w dwóch wariantach tzn. Standard oraz Wege oraz dieta 2500 kCal, dieta 3000 kCal, dieta 4000 kCal w wersji Sport. Każdy posiłek jest osobno pakowany w plastikowe opakowania, w atmosferze ochronnej, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy posiłek posiada etykietę z informacją o kolejności spożywania oraz datą przydatności do spożycia. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce. Każdy zestaw jest spakowany w torbę foliową.

§ 4. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO SZCZECIŃSKICATERING.PL

1. Zamówienie diety następuje w jednej z wybranych form: online lub mailowo.

2. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie szczecinskicatering.pl w zakładce ZAMÓWIENIA.

3. Zamówienia będą realizowane w ciągu 72 h (w godzinach pracy biura obsługi klienta) od momentu potwierdzenia otrzymania płatności przez K&R CATERING SP. Z O.O..

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje drogą elektroniczną.

4. Zamawiający online Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne parametry potrzebne do doboru odpowiedniej diety oraz złożenia zamówienia, jak również możliwości skontaktowania się z nim. Zamówienia nie posiadające wszystkich wymaganych parametrów nie będą realizowane do czasu ich uzupełnienia.

5. Klient składając zamówienie jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych; K&R CATERING SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu realizacji usługi w przypadku niewskazania przez Klienta informacji i okoliczności wymienionych powyżej, jak również jakichkolwiek innych przeciwskazaniach do przyjmowania diety. K&R CATERING SP. Z O.O. nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nie przestrzeganie wszystkich zaleceń może mieć negatywny wpływ na zdrowie klienta, za co catering dietetyczny K&R CATERING SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności.

6. W razie zatajenia problemów zdrowotnych lub też braku poinformowania przez Klienta o przeciwskazaniach do przyjmowania diety wykonawca usługi nie bierze odpowiedzialności za efekty diety, jak i skutki jej spożywania.

7. Płatności odbywają się poprzez serwis PRZELEWY24 lub przelewem bankowym.

8. K&R CATERING SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku  pełnej płatności w wyznaczonym terminie. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty należności o równowartości dokonanego zamówienia z tytułu gotowości K&R CATERING SP. Z O.O. do zrealizowania zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienie online klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez K&R CATERING SP. Z O.O. zamówienia pod względem poprawności tj. rodzaj diety, adres dostawy oraz termin dostawy.

10. Zgłoszenie nieprawidłowości w adresie i danych osobowych powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

11. Wraz z potwierdzeniem zapłaty w przypadku płatności na konto K&R CATERING SP. Z O.O. zamawiający zobowiązany jest do przesłania danych teleadresowych zgodnych z wcześniej otrzymanym potwierdzeniem zamówienia, tj. adresu dostawy, w tym ulica, miejscowość, dzielnica i numer domu, kodu do domofonu oraz numeru telefonu, a także dodatkowych informacji dot. dowozu w celu ułatwienia dostawy posiłków.

12. Zamówienia diety może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

13. W przypadku odsprzedaży posiłków lub przekazaniu posiłków osobom trzecim firma K&R CATERING SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

14. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, K&R CATERING SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za jej przydatność do spożycia.

15. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości, w celu wykluczenia produktów na które mógłby być uczulony. K&R CATERING SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.

16. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym przypadku K&R CATERING SP. Z O.O., wysyłając  formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie. 

17. Przed złożeniem zamówienia na dłuższy okres K&R CATERING SP. Z O.O. zachęca do zamówienia dnia próbnego w celu sprawdzenia jakości świadczonych usług, sprawdzenia preferencji smakowych, sposobu dostawy oraz wpływu diety na Klienta.

§ 5. TEREN DOSTAWY

1. Na terenie dostawy usługa dostarczana jest przez K&R CATERING SP. Z O.O. poprzez dostawców w cenie  3zł/ dziennie, dla miasta Szczecin – 1zł / dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości diet.

2. Aby móc skorzystać ze wspólnego kosztu dowozu diet pod wskazany adres, diety muszą rozpoczynać się bądź kończyć w tym samym czasie.

3. K&R CATERING SP. Z O.O. oferuje możliwość realizacji usługi poza terenem po uprzednim uzgodnieniu miejsca dostawy z działem obsługi klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod numerem 570 126 251 drogą mailową e-mail: kontakt@szczecinskicatering.pl.

4. W przypadku dowozu poza teren dostawy obsługiwany przez K&R CATERING SP. Z O.O. cena wyliczana jest indywidualnie przez biuro obsługi klienta.

§ 6. CENA

1. Wszystkie ceny podane przez K&R CATERING SP. Z O.O. wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto z 8% VAT.

2. Szczegółowy cennik usług zamieszczony jest na stronie internetowej szczecinskicatering.pl w zakładce „Cennik” i obowiązuje dla wszystkich zamówień, bez względu na sposób ich złożenia.

§ 7. METODY PŁATNOŚCI

Opłata zamówienia przez Klienta następuje przelewem na rachunek bankowy K&R CATERING SP. Z O.O. o numerze: 10 1090 1492 0000 0001 4657 2716 przed rozpoczęciem realizacji usługi.

*Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1.01.2020r. klient przed dokonaniem płatności lub przy składaniu zamówienia, musi określić czy zakupuje usługi cateringowe jako osoba fizyczna, czy jako podatnik. W przypadku płatnika w celu wystawienia faktury należy podać pełne dane firmy:

NIP, nazwa, adres. Informujemy, iż po dokonaniu płatności nie mamy możliwości zmiany danych na fakturze.

§ 8. DOSTAWA

1. Dostawa diety odbywa się codziennie w godzinach od 18:00 do 5:00 rano, na dni od niedzieli do czwartku.

 2. K&R CATERING SP. Z O.O. nie ma możliwości zmiany godzin dowozu w danym terenie dostawy na inne niż wskazane Klientowi.

 3. K&R CATERING SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość podważenia wskazanych godzin dostawy oraz dostarczenia posiłków w innych godzinach aniżeli wskazane bez podania przyczyny, jednakże wówczas Klient może wskazać inny adres dostarczenia pod warunkiem, iż znajduje się on w obrębie dowozu danego dostawcy.

 4. Brak odbioru diety bądź niemożność dostarczenia diety przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków za dietę.

§ 9. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Zawieszenie zamówienia danej diety, następuje tylko drogą elektroniczną, na trzy dni robocze przed dostawą zamówienia do godziny 17:00, z podaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia diety. W przeciwnym wypadku, Klient ponosi koszt za ten dzień diety, według cennika obowiązującego na stronie szczecinskicatering.pl.

2. Zawieszone dni diety przesunięte zostają na koniec trwania pakietu. Wstrzymane dni diety nie przepadają, ani nie jest wymagane podanie terminu ich wykorzystania.

3. Anulowanie zamówienia diety jest możliwe na trzy dni robocze przed faktyczną datą dostawy diety wysyłając formularz rezygnacji

dostępny na naszej stronie. Środki za pozostałe dni nie podlegają zwrotowi.

4. Zmianę adresu diety należy zgłosić mailowo na adres kontakt@szczeciskicatering.pl do godz. 17:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są minimum na 5 dni, rozpoczynając od poniedziałku bądź na stałe. O każdorazowej zmianie adresu Klient obowiązany jest poinformować catering K&R CATERING SP. Z O.O. drogą mailową.

5. W przypadku rezygnacji z wybranej diety w trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany danego rodzaju diety na dowolną dietę dostępną w ofercie K&R CATERING SP. Z O.O.. W takim przypadku należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.

6. Klient może w każdym momencie trwania diety zrezygnować z usług. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji i wysłać na adres kontakt@szczeciskicatering.pl.

7. W przypadku rezygnacji z diety, klient nie otrzyma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

8. Zwrot należności nastąpi jeżeli K&R CATERING SP. Z O.O. nie doważą cateringu do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy

należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres email.

9. Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.

§ 10. REKLAMACJA

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z realizacją przez K&R CATERING SP. Z O.O. usług wynikających z umowy.

W celu złożenia reklamacji należy wysłać wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie na kontakt@szczeciskicatering.pl.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Konieczne jest załączenie zdjęcia potwierdzające daną nieprawidłowość.

3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szczeciskicatering.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, adres e-mail, numer telefonu wraz ze wskazaniem daty dostawy, której dotyczy reklamacja oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

4. K&R CATERING SP. Z O.O. rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłając informację drogą mailową.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w której Klient zgłosił roszczenie o zwrot zapłaconej ceny, K&R CATERING SP. Z O.O. zwróci Klientowi należność w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, m.in poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

§ 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Klient w toku procedury zamówienia dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma K&R CATERING SP. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie.

 3. Wszelkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w trakcie procesu zamawiania gromadzone i przechowywane są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/679. Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie szczecinskicatering.pl w zakładce RODO – informacje.

§ 13. PROMOCJE

1. Promocje przygotowywane przez K&R CATERING SP. Z O.O. nie łączą się.

2. Promocje naliczane są od ceny diety; nie uwzględniają kosztów dowozu.